Skontaktuj się z nami,
pomożemy Ci wypełnić formularz.

-

Zasady przyznawania Leasingu Europejskiego

Leasing Europejski – podstawowe fakty

Leasing Europejski został uruchomiony w 2005 r. przez Europejski Fundusz Leasingowyna bazie środków pochodzących z Międzynarodowych Instytucji Finansowych.
Środki te są korzystnie oprocentowane, co przekłada się na możliwość zaproponowania leasingobiorcy produktu charakteryzującego się niższymi, od obowiązujących na rynku, kosztami. Obecnie, od 2010 r. trwa już druga edycja Leasingu Europejskiego.

Dla kogo Leasing Europejski?

Produkt dedykowany jest prywatnym firmom z sektora MSP. Szczegółowe kryteria:

 • Leasingobiorca powinien spełniać definicję MSP:
  • Liczba zatrudnionych (zatrudnienie średnioroczne) poniżej 250 osób,
  • Obroty roczne równe lub mniejsze niż równowartość 50MEUR i/lub suma aktywów równa lub mniejsza niż równowartość 43MEUR,
  • Podmioty inne niż MŚP nie mogą posiadać udziałów w LB przekraczających,
  • 25% łącznych udziałów w podmiocie,
 • Podmiot prywatny - firmy, w których udziały posiadają podmioty publiczne (Skarb Państwa lub instytucje publiczne) są wykluczone z finansowania w ramach Leasingu Europejskiego,
 • Działalność w sektorach dopuszczonych do finansowania przez współfinansujące produkt Międzynarodowe Instytucje Finansowe.
  Wykluczone sektory: 
  • Rolnictwo (CEB)
  • Górnictwo (EBI)
  • Produkcja i sprzedaż broni
  • Działalność związana z energią atomową
  • Produkcja i handel wyrobami tytoniowymi
  • Produkcja alkoholi
  • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
  • Hazard
  • Pornografia
  • Działalność związana ze wznoszeniem oraz handlem nieruchomościami (EBI)
  • Działalność w zakresie produktów zakwalifikowanych przez regulacje Unii Europejskiej jako szkodliwe dla zdrowia bądź dla środowiska naturalnego.

Co można sfinansować?

Środki w ramach Leasingu Europejskiego można uzyskać na finansowanie
inwestycji w nowe i używane ruchomości:

 • Samochody ciężarowe, naczepy i przyczepy, autokary i autobusy oraz samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,
 • Maszyny i urządzenia,
 • Sprzęt nowoczesnej techniki biurowej, w tym: sprzęt informatyczny oraz oprogramowaniewykorzystywane w działalności gospodarczej.

Maksymalna wartość środków finansowanych w ramach Leasingu Europejskiego:

 • Maksymalna wartość leasingowanego nowego samochodu osobowego: 50 tys. EUR,
 • Maksymalna wartość używanego samochodu osobowego: 30 tys. EUR,
 • Maksymalna wartość pozostałych środków trwałych: 12,5 mln EUR.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek leasingowy,
 • Dokument finalizujący udział w umowie leasingowej współfinansowanej przez międzynarodowe instytucje finansowe,
 • Pozostałe dokumenty: NIPREGON.

Wyniki poprzednich edycji produktu Leasing Europejski

Od początku finansowania Leasingu Europejskiego (2005-2012), dzięki pożyczkom z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy, EFL sfinansował 47,7 tys. umów leasingowych na kwotę prawie 1 mld EUR.

Statystyki dotyczące pożyczki z CEB:

 • Liczba zawartych umów: 31 277,
 • Łączna wartość umów: 517 MEUR (ok. 2 090 MPLN),
 • Średnia wartość umowy: 16 538 EUR (ok. 67 tys. PLN),
 • Średnia długość trwania umowy: 40 miesięcy.

Statystyki dotyczące pożyczki z EIB:

 • Liczba zawartych umów: 16 489,
 • Łączna wartość umów: 449 MEUR (ok. 1 800 MPLN),
 • Średnia wartość umowy: 27 233 EUR (ok. 114 tys. PLN),
 • Średnia długość trwania umowy: 42 miesiące.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×